Rooster 6 april 2021

VOORLICHTINGENRONDE
606 Aerospace Engineering1 19:15-19:45
608 Amsterdam University College (interdisciplinair)1 19:15-19:45
620 Bewegingswetenschappen1 19:15-19:45
623 Biologie1 19:15-19:45
629 Built Environment1 19:15-19:45
633 Business Studies1 19:15-19:45
634 Civiele Techniek1 19:15-19:45
637 Communicatie (CO) en Creative Business1 19:15-19:45
640 Communicatiewetenschap en Communication Science1 19:15-19:45
1004 Economie en Management1 19:15-19:45
655 Engineering1 19:15-19:45
660 Fashion Business (voorheen Modemanagement)1 19:15-19:45
663 Future Planet Studies (interdisciplinair)1 19:15-19:45
675 Hotel- en Eventmanagement1 19:15-19:45
677 Humanistiek1 19:15-19:45
679 IVA Business School1 19:15-19:45
680 Industrieel Ontwerpen1 19:15-19:45
607 Interdisciplinaire Sociale wetenschap1 19:15-19:45
705 Internationaal Toeristisch Management1 19:15-19:45
711 Journalistiek1 19:15-19:45
717 Kunstmatige Intelligentie1 19:15-19:45
823 Land en Watermanagement1 19:15-19:45
726 Life Science & Chemistry: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek / Biotechnologie / Chemie1 19:15-19:45
731 Logopedie1 19:15-19:45
739 Media studies1 19:15-19:45
745 Mens en Maatschappij1 19:15-19:45
764 Pedagogiek1 19:15-19:45
765 Pedagogische Wetenschappen1 19:15-19:45
767 Philosophy, Politics and Economics (PPE)1 19:15-19:45
769 Politicologie1 19:15-19:45
815 Psychologie1 19:15-19:45
779 Science, Business & Innovation1 19:15-19:45
780 Sociale Geografie en Planologie1 19:15-19:45
781 Sociologie1 19:15-19:45
787 Technische Aardwetenschappen / Applied Earth Sciences1 19:15-19:45
822 Tuin en Landschapsinrichting1 19:15-19:45
798 VOOR OUDERS: Studeren in het Hoger Onderwijs1 19:15-19:45
802 Voeding en Diëtetiek1 19:15-19:45
804 Vormgeving1 19:15-19:45
606 Aerospace Engineering2 19:55-20:25
608 Amsterdam University College (interdisciplinair)2 19:55-20:25
617 Bestuur en Recht2 19:55-20:25
620 Bewegingswetenschappen2 19:55-20:25
623 Biologie2 19:55-20:25
625 Biomedische Wetenschappen2 19:55-20:25
629 Built Environment2 19:55-20:25
630 Business Administration (Bedrijfskunde)2 19:55-20:25
633 Business Studies2 19:55-20:25
634 Civiele Techniek2 19:55-20:25
637 Communicatie (CO) en Creative Business2 19:55-20:25
640 Communicatiewetenschap en Communication Science2 19:55-20:25
644 Criminologie2 19:55-20:25
812 Culturele Antropologie / Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie2 19:55-20:25
1004 Economie en Management2 19:55-20:25
655 Engineering2 19:55-20:25
761 Ergotherapie en Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck2 19:55-20:25
658 Facility Management / AD Facilitair Eventmanagement2 19:55-20:25
660 Fashion Business (voorheen Modemanagement)2 19:55-20:25
663 Future Planet Studies (interdisciplinair)2 19:55-20:25
667 Geneeskunde2 19:55-20:25
675 Hotel- en Eventmanagement2 19:55-20:25
677 Humanistiek2 19:55-20:25
680 Industrieel Ontwerpen2 19:55-20:25
703 Informatiekunde2 19:55-20:25
705 Internationaal Toeristisch Management2 19:55-20:25
711 Journalistiek2 19:55-20:25
717 Kunstmatige Intelligentie2 19:55-20:25
726 Life Science & Chemistry: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek / Biotechnologie / Chemie2 19:55-20:25
739 Media studies2 19:55-20:25
745 Mens en Maatschappij2 19:55-20:25
764 Pedagogiek2 19:55-20:25
765 Pedagogische Wetenschappen2 19:55-20:25
767 Philosophy, Politics and Economics (PPE)2 19:55-20:25
769 Politicologie2 19:55-20:25
819 Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)2 19:55-20:25
815 Psychologie2 19:55-20:25
774 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht2 19:55-20:25
779 Science, Business & Innovation2 19:55-20:25
780 Sociale Geografie en Planologie2 19:55-20:25
781 Sociologie2 19:55-20:25
784 Sportkunde, leerroute Sport, Management en Ondernemen2 19:55-20:25
798 VOOR OUDERS: Studeren in het Hoger Onderwijs2 19:55-20:25
802 Voeding en Diëtetiek2 19:55-20:25
804 Vormgeving2 19:55-20:25
609 Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen3 20:35-21:05
617 Bestuur en Recht3 20:35-21:05
625 Biomedische Wetenschappen3 20:35-21:05
628 Bouwmanagement en vastgoed (Ruimtelijke Ontwikkeling)3 20:35-21:05
630 Business Administration (Bedrijfskunde)3 20:35-21:05
632 Business IT & Management (Interdisciplinair)3 20:35-21:05
633 Business Studies3 20:35-21:05
637 Communicatie (CO) en Creative Business3 20:35-21:05
644 Criminologie3 20:35-21:05
713 Defensie3 20:35-21:05
652 Economics & Business Economics en Fiscale economie3 20:35-21:05
1004 Economie en Management3 20:35-21:05
657 Europese Studies en European Studies3 20:35-21:05
660 Fashion Business (voorheen Modemanagement)3 20:35-21:05
1006 Forensisch Onderzoek3 20:35-21:05
758 Fysiotherapeut3 20:35-21:05
667 Geneeskunde3 20:35-21:05
675 Hotel- en Eventmanagement3 20:35-21:05
680 Industrieel Ontwerpen3 20:35-21:05
701 Informatica (Computer Science)3 20:35-21:05
711 Journalistiek3 20:35-21:05
717 Kunstmatige Intelligentie3 20:35-21:05
820 Law in Society3 20:35-21:05
722 Lerarenopleiding Basisonderwijs3 20:35-21:05
725 Life Science and Technology3 20:35-21:05
743 Medische Informatiekunde3 20:35-21:05
745 Mens en Maatschappij3 20:35-21:05
746 Moderne vreemde talen aan de UvA3 20:35-21:05
753 Natuur- en Sterrenkunde3 20:35-21:05
756 Onderwijswetenschappen3 20:35-21:05
819 Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)3 20:35-21:05
771 Psychobiologie3 20:35-21:05
815 Psychologie3 20:35-21:05
774 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht3 20:35-21:05
778 Scheikunde3 20:35-21:05
784 Sportkunde, leerroute Sport, Management en Ondernemen3 20:35-21:05
788 Technische Bachelors3 20:35-21:05
760 Verpleegkundige3 20:35-21:05
601 Aarde en Economie4 21:15-21:45
602 Aardwetenschappen4 21:15-21:45
814 Actuariële Wetenschappen, Econometrie en Business Analytics4 21:15-21:45
612 Aviation4 21:15-21:45
613 Bachelor of Arts in Hospitality Management4 21:15-21:45
621 Bioinformatica4 21:15-21:45
625 Biomedische Wetenschappen4 21:15-21:45
628 Bouwmanagement en vastgoed (Ruimtelijke Ontwikkeling)4 21:15-21:45
630 Business Administration (Bedrijfskunde)4 21:15-21:45
632 Business IT & Management (Interdisciplinair)4 21:15-21:45
633 Business Studies4 21:15-21:45
1002 Clustervoorlichting Plant en Dier4 21:15-21:45
1003 Clustervoorlichting Voeding4 21:15-21:45
816 Cognition, Language and Communication4 21:15-21:45
644 Criminologie4 21:15-21:45
713 Defensie4 21:15-21:45
757 Docent 2e graad Voortgezet Onderwijs4 21:15-21:45
652 Economics & Business Economics en Fiscale economie4 21:15-21:45
657 Europese Studies en European Studies4 21:15-21:45
616 Food studies: van voedingsstof, tot horeca, marketing en lesgeven4 21:15-21:45
1006 Forensisch Onderzoek4 21:15-21:45
758 Fysiotherapeut4 21:15-21:45
667 Geneeskunde4 21:15-21:45
675 Hotel- en Eventmanagement4 21:15-21:45
701 Informatica (Computer Science)4 21:15-21:45
820 Law in Society4 21:15-21:45
719 Leisure & Events Management4 21:15-21:45
722 Lerarenopleiding Basisonderwijs4 21:15-21:45
725 Life Science and Technology4 21:15-21:45
742 Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek4 21:15-21:45
743 Medische Informatiekunde4 21:15-21:45
746 Moderne vreemde talen aan de UvA4 21:15-21:45
753 Natuur- en Sterrenkunde4 21:15-21:45
819 Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)4 21:15-21:45
771 Psychobiologie4 21:15-21:45
815 Psychologie4 21:15-21:45
774 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht4 21:15-21:45
778 Scheikunde4 21:15-21:45
783 Sportkunde4 21:15-21:45
788 Technische Bachelors4 21:15-21:45
794 Theaterwetenschap4 21:15-21:45
760 Verpleegkundige4 21:15-21:45
807 Wiskunde4 21:15-21:45
601 Aarde en Economie5 21:55-22:25
602 Aardwetenschappen5 21:55-22:25
814 Actuariële Wetenschappen, Econometrie en Business Analytics5 21:55-22:25
612 Aviation5 21:55-22:25
613 Bachelor of Arts in Hospitality Management5 21:55-22:25
619 Beta-gamma (interdisciplinair)5 21:55-22:25
628 Bouwmanagement en vastgoed (Ruimtelijke Ontwikkeling)5 21:55-22:25
630 Business Administration (Bedrijfskunde)5 21:55-22:25
632 Business IT & Management (Interdisciplinair)5 21:55-22:25
1003 Clustervoorlichting Voeding5 21:55-22:25
644 Criminologie5 21:55-22:25
713 Defensie5 21:55-22:25
757 Docent 2e graad Voortgezet Onderwijs5 21:55-22:25
652 Economics & Business Economics en Fiscale economie5 21:55-22:25
657 Europese Studies en European Studies5 21:55-22:25
662 Food Commerce & Technology (Interdisciplinair)5 21:55-22:25
1006 Forensisch Onderzoek5 21:55-22:25
758 Fysiotherapeut5 21:55-22:25
667 Geneeskunde5 21:55-22:25
751 Groene studies over natuur & plant, de mens en zijn leefomgeving5 21:55-22:25
675 Hotel- en Eventmanagement5 21:55-22:25
701 Informatica (Computer Science)5 21:55-22:25
820 Law in Society5 21:55-22:25
719 Leisure & Events Management5 21:55-22:25
722 Lerarenopleiding Basisonderwijs5 21:55-22:25
725 Life Science and Technology5 21:55-22:25
735 Maritiem Officier5 21:55-22:25
742 Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek5 21:55-22:25
743 Medische Informatiekunde5 21:55-22:25
753 Natuur- en Sterrenkunde5 21:55-22:25
771 Psychobiologie5 21:55-22:25
815 Psychologie5 21:55-22:25
774 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht5 21:55-22:25
778 Scheikunde5 21:55-22:25
783 Sportkunde5 21:55-22:25
788 Technische Bachelors5 21:55-22:25
796 Universitaire PABO5 21:55-22:25
760 Verpleegkundige5 21:55-22:25
807 Wiskunde5 21:55-22:25