Rooster

VOORLICHTINGRONDE
12 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (Gerrit Rietveld)1 19:15 – 19:45
14 Accountancy / Finance & Control: Bedrijfseconomie1 19:15 – 19:45
18 Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen1 19:15 – 19:45
23 Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen1 19:15 – 19:45
28 Bachelor of Arts in Hospitality Management1 19:15 – 19:45
46 Business Administration (Bedrijfskunde)1 19:15 – 19:45
48 Business IT & Management (Interdisciplinair)1 19:15 – 19:45
54 Communicatie + AD Crossmediale Communicatie1 19:15 – 19:45
57 Communicatiewetenschap en Communication Science1 19:15 – 19:45
59 Communication and Multimedia Design1 19:15 – 19:45
61 Criminologie1 19:15 – 19:45
68 E-commerce Marketing Sales1 19:15 – 19:45
69 Economics & Business Economics en Fiscale economie1 19:15 – 19:45
75 Europese Studies en European Studies1 19:15 – 19:45
94 Tourism Management (HTRO)1 19:15 – 19:45
97 Humanistiek1 19:15 – 19:45
99 IVA Business School1 19:15 – 19:45
126 International Business Administration1 19:15 – 19:45
128 International Business Management1 19:15 – 19:45
130 International Studies (Engelstalige presentatie)1 19:15 – 19:45
136 Defensie1 19:15 – 19:45
142 Lerarenopleiding Basisonderwijs / iPabo1 19:15 – 19:45
150 Logopedie1 19:15 – 19:45
157 Creative Business1 19:15 – 19:45
158 Media studies1 19:15 – 19:45
164 Mens en Maatschappij1 19:15 – 19:45
165 Moderne vreemde talen aan de UvA1 19:15 – 19:45
173 Nederlandse Taal en Cultuur: Taal en Communicatie1 19:15 – 19:45
175 Notarieel Recht1 19:15 – 19:45
186 Pedagogiek1 19:15 – 19:45
189 Philosophy, Politics and Economics (PPE)1 19:15 – 19:45
195 Psychologie1 19:15 – 19:45
196 Rechtsgeleerdheid1 19:15 – 19:45
206 Sociologie1 19:15 – 19:45
225 VOOR OUDERS: Studeren in het Hoger Onderwijs1 19:15 – 19:45
234 Filosofie1 19:15 – 19:45
239 Politics, Psychologie, Law and Economics1 19:15 – 19:45
252 Journalistiek1 19:15 – 19:45
258 Dierstudies op HBO-niveau1 19:15 – 19:45
259 Economie en Management1 19:15 – 19:45
260 Topsport Academie Amsterdam1 19:15 – 19:45
265 Land en Watermanagement1 19:15 – 19:45
12 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (Gerrit Rietveld)2 19:55 – 20:25
14 Accountancy / Finance & Control: Bedrijfseconomie2 19:55 – 20:25
18 Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen2 19:55 – 20:25
23 Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen2 19:55 – 20:25
28 Bachelor of Arts in Hospitality Management2 19:55 – 20:25
33 Bestuur en Recht2 19:55 – 20:25
46 Business Administration (Bedrijfskunde)2 19:55 – 20:25
48 Business IT & Management (Interdisciplinair)2 19:55 – 20:25
57 Communicatiewetenschap en Communication Science2 19:55 – 20:25
59 Communication and Multimedia Design2 19:55 – 20:25
61 Criminologie2 19:55 – 20:25
68 E-commerce Marketing Sales2 19:55 – 20:25
69 Economics & Business Economics en Fiscale economie2 19:55 – 20:25
75 Europese Studies en European Studies2 19:55 – 20:25
96 Hotel- en Eventmanagement2 19:55 – 20:25
97 Humanistiek2 19:55 – 20:25
126 International Business Administration2 19:55 – 20:25
128 International Business Management2 19:55 – 20:25
130 International Studies (Engelstalige presentatie)2 19:55 – 20:25
136 Defensie2 19:55 – 20:25
139 Leisure & Events Management2 19:55 – 20:25
141 Lerarenopleiding Basisonderwijs2 19:55 – 20:25
142 Lerarenopleiding Basisonderwijs / iPabo2 19:55 – 20:25
157 Creative Business2 19:55 – 20:25
158 Media studies2 19:55 – 20:25
164 Mens en Maatschappij2 19:55 – 20:25
165 Moderne vreemde talen aan de UvA2 19:55 – 20:25
175 Notarieel Recht2 19:55 – 20:25
186 Pedagogiek2 19:55 – 20:25
189 Philosophy, Politics and Economics (PPE)2 19:55 – 20:25
195 Psychologie2 19:55 – 20:25
196 Rechtsgeleerdheid2 19:55 – 20:25
206 Sociologie2 19:55 – 20:25
225 VOOR OUDERS: Studeren in het Hoger Onderwijs2 19:55 – 20:25
232 Vormgeving2 19:55 – 20:25
234 Filosofie2 19:55 – 20:25
239 Politics, Psychologie, Law and Economics2 19:55 – 20:25
245 Law in Society2 19:55 – 20:25
252 Journalistiek2 19:55 – 20:25
258 Dierstudies op HBO-niveau2 19:55 – 20:25
259 Economie en Management2 19:55 – 20:25
12 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (Gerrit Rietveld)3 20:35 – 21:05
14 Accountancy / Finance & Control: Bedrijfseconomie3 20:35 – 21:05
33 Bestuur en Recht3 20:35 – 21:05
46 Business Administration (Bedrijfskunde)3 20:35 – 21:05
49 Business Studies3 20:35 – 21:05
61 Criminologie3 20:35 – 21:05
68 E-commerce Marketing Sales3 20:35 – 21:05
69 Economics & Business Economics en Fiscale economie3 20:35 – 21:05
78 Fashion Business (voorheen Modemanagement)3 20:35 – 21:05
80 Food Commerce & Technology (Interdisciplinair)3 20:35 – 21:05
82 Future Planet Studies (interdisciplinair)3 20:35 – 21:05
96 Hotel- en Eventmanagement3 20:35 – 21:05
125 Internationaal Toeristisch Management3 20:35 – 21:05
126 International Business Administration3 20:35 – 21:05
128 International Business Management3 20:35 – 21:05
136 Defensie3 20:35 – 21:05
139 Leisure & Events Management3 20:35 – 21:05
141 Lerarenopleiding Basisonderwijs3 20:35 – 21:05
143 Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (Leiden University College The Hague, Engelstalig)3 20:35 – 21:05
157 Creative Business3 20:35 – 21:05
158 Media studies3 20:35 – 21:05
178 Docent 2e graad Voortgezet Onderwijs3 20:35 – 21:05
188 Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen3 20:35 – 21:05
191 Politicologie3 20:35 – 21:05
195 Psychologie3 20:35 – 21:05
196 Rechtsgeleerdheid3 20:35 – 21:05
199 Religiewetenschappen3 20:35 – 21:05
204 Sociale Geografie en Planologie3 20:35 – 21:05
206 Sociologie3 20:35 – 21:05
220 Universitaire PABO3 20:35 – 21:05
232 Vormgeving3 20:35 – 21:05
234 Filosofie3 20:35 – 21:05
239 Politics, Psychologie, Law and Economics3 20:35 – 21:05
245 Law in Society3 20:35 – 21:05
252 Journalistiek3 20:35 – 21:05
259 Economie en Management3 20:35 – 21:05
19 Amsterdam University College (interdisciplinair)4 21:15 – 21:45
32 Food studies: van voedingsstof, tot horeca, marketing en lesgeven4 21:15 – 21:45
33 Bestuur en Recht4 21:15 – 21:45
34 Bestuurs- en Organisatiewetenschap4 21:15 – 21:45
44 Bouwmanagement en vastgoed (Ruimtelijke Ontwikkeling)4 21:15 – 21:45
46 Business Administration (Bedrijfskunde)4 21:15 – 21:45
49 Business Studies4 21:15 – 21:45
51 Clusterpresentatie Japanstudies, Koreastudies, Chinastudies en South & South-East Asia Studies4 21:15 – 21:45
53 Communicatie (CO) en Creative Business4 21:15 – 21:45
61 Criminologie4 21:15 – 21:45
69 Economics & Business Economics en Fiscale economie4 21:15 – 21:45
76 Facility Management + AD Facilitair Eventmanagement4 21:15 – 21:45
78 Fashion Business (voorheen Modemanagement)4 21:15 – 21:45
82 Future Planet Studies (interdisciplinair)4 21:15 – 21:45
96 Hotel- en Eventmanagement4 21:15 – 21:45
122 Informatiekunde4 21:15 – 21:45
126 International Business Administration4 21:15 – 21:45
127 Business Innovation (International Business Innovation Studies) (EN)4 21:15 – 21:45
136 Defensie4 21:15 – 21:45
143 Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (Leiden University College The Hague, Engelstalig)4 21:15 – 21:45
148 Literature and Society: English / Literary and Cultural Analysis4 21:15 – 21:45
152 Social Work4 21:15 – 21:45
178 Docent 2e graad Voortgezet Onderwijs4 21:15 – 21:45
188 Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen4 21:15 – 21:45
191 Politicologie4 21:15 – 21:45
195 Psychologie4 21:15 – 21:45
196 Rechtsgeleerdheid4 21:15 – 21:45
204 Sociale Geografie en Planologie4 21:15 – 21:45
208 Sportkunde, leerroute Sport, Management en Ondernemen4 21:15 – 21:45
217 Theaterwetenschap4 21:15 – 21:45
220 Universitaire PABO4 21:15 – 21:45
245 Law in Society4 21:15 – 21:45
259 Economie en Management4 21:15 – 21:45
266 Tuin- en Landschapsinrichting4 21:15 – 21:45
19 Amsterdam University College (interdisciplinair)5 21:55 – 22:25
32 Food studies: van voedingsstof, tot horeca, marketing en lesgeven5 21:55 – 22:25
33 Bestuur en Recht5 21:55 – 22:25
34 Bestuurs- en Organisatiewetenschap5 21:55 – 22:25
44 Bouwmanagement en vastgoed (Ruimtelijke Ontwikkeling)5 21:55 – 22:25
46 Business Administration (Bedrijfskunde)5 21:55 – 22:25
49 Business Studies5 21:55 – 22:25
51 Clusterpresentatie Japanstudies, Koreastudies, Chinastudies en South & South-East Asia Studies5 21:55 – 22:25
53 Communicatie (CO) en Creative Business5 21:55 – 22:25
61 Criminologie5 21:55 – 22:25
76 Facility Management + AD Facilitair Eventmanagement5 21:55 – 22:25
78 Fashion Business (voorheen Modemanagement)5 21:55 – 22:25
82 Future Planet Studies (interdisciplinair)5 21:55 – 22:25
96 Hotel- en Eventmanagement5 21:55 – 22:25
122 Informatiekunde5 21:55 – 22:25
126 International Business Administration5 21:55 – 22:25
127 Business Innovation (International Business Innovation Studies) (EN)5 21:55 – 22:25
140 Lerarenopleiding 1e graad Lichamelijke Opvoeding5 21:55 – 22:25
143 Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (Leiden University College The Hague, Engelstalig)5 21:55 – 22:25
148 Literature and Society: English / Literary and Cultural Analysis5 21:55 – 22:25
152 Social Work5 21:55 – 22:25
188 Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen5 21:55 – 22:25
191 Politicologie5 21:55 – 22:25
195 Psychologie5 21:55 – 22:25
196 Rechtsgeleerdheid5 21:55 – 22:25
204 Sociale Geografie en Planologie5 21:55 – 22:25
208 Sportkunde, leerroute Sport, Management en Ondernemen5 21:55 – 22:25
217 Theaterwetenschap5 21:55 – 22:25
245 Law in Society5 21:55 – 22:25